Skip to Content
KÄYTTÖSÄÄNNÖT

PALVELUT
- Kirjasto tarjoaa maksuttomasti käytettäväksi kirjallisuutta, sanoma- ja aikakauslehtiä sekä audiovisuaalista aineistoa.
Henkilökunta opastaa kirjaston käytössä
- Kirjaston käyttäjä voi tehdä kirjaston aineistoa koskevia hankintatoivomuksia.
- Kirjasto välittää lainoja myös muista kirjastoista noudattaen kaukopalvelusääntöjä.

KÄYTTÖOIKEUS
- Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla niillä, jotka noudattavat näitä käyttösääntöjä. Käyttöoikeus sisältää lainaoikeuden ja oikeuden käyttää kirjaston palveluja ja yleisötiloja.
- Asiakas sitoutuu allekirjoituksellaan, kirjastokortin saadessaan, noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä sekä palauttamaan lainaamansa aineiston.
- Muussa tapauksessa asiakas sitoutuu maksamaan tai korvaamaan vahingoittamansa, kadottamansa tai palauttamatta jättämänsä kirjastoaineiston.
- Asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä tarvittaessa.

KIRJASTOKORTTI
korttihakemuksen voit tulostaa
TÄSTÄ

Kirjastokortti annetaan jokaiselle, joka todistaa henkilöllisyytensä.
- Alle 15-vuotiailta edellytetään vanhempien tai holhoojan suostumus.
- Kirjastokortti on henkilökohtainen ja kortin omistaja vastaa sillä lainatusta aineistosta.
- Alle 15-vuotiaan lainoista vastaavat vanhemmat tai holhooja.
- Kirjastokortti on aina esitettävä lainatessa.
- Kortin omistajan on ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutokset kirjastoon. Kirjastokortti pitää olla tällöin mukana. Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton. Uuden kortin antamisesta kadonneen tilalle peritään korvaus.

TIETOSUOJA
- Kirjaston lainaaja- ja lainaustietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.
- Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (Henkilötietolaki 523/1999, 13§). Rekisteriseloste on nähtävillä kirjastossa
.

LAINA-AIKA
- Laina-aika on neljä viikkoa tai erikseen mainittu ajanjakso. Lainan voi uudistaa korkeintaan 10 kertaa
jos siitä ei ole varausta, myös puhelimitse tai internetin kautta itsepalveluna (tarvitset salasanan). Aineistosta voi tehdä varauksen, josta kirjasto voi periä maksun.

MAKSUT
Yleisestä maksuttomuusperiaatteesta huolimatta kirjasto voi periä maksun:
- Erääntyneiden lainojen myöhästymisistä.
- Kadonneesta tai turmeltuneesta kirjastoaineistosta.
- Aineiston varaamisesta.
- Kirjastokortin uusimisesta
- Kaukopalvelusta
- Jäljenteistä

LAINAUS- JA KÄYTTÖOIKEUDEN MENETYS
Kirjastonkäyttö- tai lainausoikeuden menetys on seurauksena:
- Kirjaston omaisuuden tahallisesta turmelemisesta.
- Lainoista, joita ei ole muistutuksista huolimatta palautettu. 
- Kirjaston toimintaa ja asiakkaita häiritsevästä käyttäytymisestä.

Lainausoikeuden saa takaisin palauttamalla tai korvaamalla kadonneen tai turmeltuneen aineiston ja maksamalla myöhästymismaksut. Jos alle 15-vuotiaan lapsen huoltajat ovat menettäneet lainausoikeutensa, ei lapselle voida myöntää lainauskorttia ennen kuin huoltaja on saanut takaisin lainausoikeutensa.

Kirjaston sääntöjen rikkominen voi aiheuttaa käyttöoikeuden menetyksen. Kirjaston henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan

HUOMAUTUKSET
- Kirjastoa ja sen asiakaspalvelua koskevat huomautukset voi tehdä kirjastotoimenjohtajalle, vastuualueen esimiehelle tai sivistyslautakunnalle.

LAINAUS JA PALAUTUS
- Kirjasto lainaa kotiin lainattavan kirjastoaineiston, uusii lainat ja vastaanottaa aineiston palautukset.
- Lainattaessa saa kuitin, josta näkyvät lainat ja niiden eräpäivät
- Aineisto tulee palauttaa viimeistään eräpäivänä.
- Mahdolliset myöhästymismaksut kirjautuvat tietokoneen muistiin asiakkaan tietoihin, ja ne voi maksaa seuraavalla kirjastokäynnillä.

KIRJASTOKORTTI
- Lainatessa tarvitaan aina kirjastokortti, jonka saa kirjastosta esittämällä henkilöllisyystodistuksen.
* kortin haltija on vastuussa kaikesta kortilla lainatusta aineistosta
* kortti on henkilökohtainen
* ilmoita nimen ja osoitteen muutos
* ilmoita jos kadotat kortin

Kirjastokortilla voi lainata kaikista KRANNIT-kirjastoista (Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka, Teuva)

 

LAINAN UUSIMINEN
- Lainan voi uusia myös puhelimitse ja internetissä, ellei siihen ole varauksia

MUUTA
- Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.
- Kirjasto ei korvaa aineiston käytöstä asiakkaalle aiheutuneita vahinkoja.
- Häiriöt tekstiviesti- ja sähköposti- tai internet-palveluissa eivät vapauta maksuista.

- Kirjastolla on oikeus päättää lahjoitetun aineiston käytöstä, käsittelystä ja sijoittamisesta arvioinnin jälkeen.
- Näyttelyt: Kirjastolla on oikeus määrittää näyttelyn soveltuvuus kirjastoon.

KIRJASTOJÄRJESTELMÄ
- KRANNIT - kirjastoissa: Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka, Teuva, myös Kauhajoen kirjastoautossa sekä Päntäneen kirjastossa käytetään yhteistä Aurora-kirjastojärjestelmää.