Skip to Content
Language Language
Tietosuoja
Krannit-kirjastojen asiakasrekisteri

Kirjastojen lainaaja- ja lainaustietoja käytetään Henkilötietolain (533/99) mukaisesti lainaustenvalvontaan ja tilastointiin.

Krannit-kirjastojen rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 28.5.2010

1. Rekisterin pitäjät

Isojoen kunnankirjasto
PL 4
64901 Isojoki
06-2631 074
kirjasto@isojoki.fi

Karijoen kunnankirjasto       
Pappilankuja 2
64350 Karijoki
06-2413 5931
kirjasto@karijoki.fi
 
Kaskisten kaupunginkirjasto
Satamakatu 18
64260 Kaskinen
06-2207 212
kirjasto@kaskinen.fi
 
Kauhajoen kaupunginkirjasto   
PL 501
61801 Kauhajoki
06-2413 2410
kirjasto@kauhajoki.fi

Kurikan kaupunginkirjasto   
Seurapuistikko 2
61300 Kurikka
06-4513 635         
kirjasto@kurikka.fi

Teuvan kunnankirjasto       
Porvarintie 39
64700 Teuva
040-126 3276
kirjasto@teuva.fi

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Kirjastonjohtaja Sini Mäkinen,
Isojoen kunnankirjasto
PL 4
64901 Isojoki
06-2631 074
sini.makinen@isojoki.fi

Kirjastonjohtaja Terttu Lahelma
Karijoen kunnankirjasto       
Pappilankuja 2
64350 Karijoki
06-2413 5931
terttu.lahelma@karijoki.fi
 
Kirjastotoimenjohtaja Antero Honkasalo
Kaskisten kaupunginkirjasto
Satamakatu 18
64260 Kaskinen
06-2207 212
antero.honkasalo@kaskinen.fi

Kirjastotoimenjohtaja Pirjo Pieski
Kauhajoen kaupunginkirjasto   
PL 501
61801 Kauhajoki
06-2413 2411
pirjo.pieski@kauhajoki.fi

Kirjastotoimenjohtaja Kirsti Länsikallio
Kurikan kaupunginkirjasto   
Seurapuistikko 2
61300 Kurikka
06-4513 636          
kirsti.lansikallio@kurikka.fi

Kirjastonjohtaja Aki Rossi
Teuvan kunnankirjasto       
Porvarintie 39
64700 Teuva
puh. 040-126 3278
aki.rossi@teuva.fi


3. Rekisterin nimi


Krannit-kirjastojen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Kirjastot käyttävät rekisteriä lainauksenvalvontaan, maksujen perintään ja tilastointiin. Asiakasrekisteri on osa kirjastojärjestelmää. Osa rekisteritiedoista on asiakkaan käytössä internetin kautta osoitteessa http://www.krannit.net.

Rekisterin tekninen hoitaja on Ab Axiell kirjastot oy.


5. Rekisterin tietosisältö


Kirjastot voivat tallentaa asiakasrekisteriin seuraavia tietoja:
Asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Asiakkaan tunnistetiedot (henkilötunnus, lainaajatunnus, asiakaslaji)
Tiedot tilastointia varten (kotikunta, äidinkieli, kirjastokortin antotoimipiste ja antopäivämäärä, lainojen ja varausten määrä sekä noutamattomien varausten määrä yhteensä vuoden alusta laskettuna, kirjastokorttien lukumäärä)
Muut tiedot (mahdolliset huoltajan ja huollettavien tiedot, kirjastokortin salanumero)
Tiedot lainassa olevasta aineistosta, varauksista, mahdollisista suorittamatta olevista maksuista ja mahdolliset muut huomautukset

Asiakkaan erillisellä suostumuksella kirjastot voivat tallentaa myös asiakkaan lainahistorian.

Alle 15-vuotiaan lapsen vastuuhenkilönä toimivan henkilön henkilötiedot rekisteröidään vastaavasti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakkaan itse tai hänen huoltajansa antamat tiedot. Asiakas voi myös itse päivittää osan rekisterin asiakastiedoista osoitteessa www.krannit.net. Päivittäminen edellyttää, että asiakkaalla on kirjastokortti ja henkilökohtainen tunnusluku.

Kirjastot varaavat oikeuden kaikkien asiakkaiden osoitetietojen päivittämiseen käyttäen väestötietojärjestelmän tai muun ulkopuolisen osoiterekisterin pitäjän palveluja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Henkilö- ja osoitetietoja luovutetaan vain kuntien ja kaupunkien käyttämille perintätoimistoille.

Tietoja luovutetaan muutoin vain asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisen suostumuksen tai tietojen luovuttamiseen oikeuttavan lainsäännöksen perusteella.

Tilastointi ei sisällä henkilötason tietoja.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet


a) Manuaalinen aineisto

Asiakkaan ilmoittautumislomake hävitetään tietojen rekisteriin tallennuksen jälkeen silppuamalla. raportit perintäkirjeistä säilytetään siihen saakka kun asia on selvitetty. Kirjeet hävitetään silppuamalla.

b) ATK:lle talletetut tiedot

Järjestelmän käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Järjestelmässä on käytössä henkilökunnan käyttöoikeuden rajaamistoiminnot, joilla voidaan rajoittaa asiakastietojen käsittelyä. Käyttöoikeus voidaan rajata siten, että kirjaston henkilökunta näkee vain kirjastokortin numeron ja lainaajan nimen sekä mahdollisen maksamattomien maksujen määrän ja mahdollisen asiakaskohtaisen huomautuksen.

Tietojen teknisestä suojauksesta vastaa kirjastojärjestelmän käyttöpalvelun toimittaja, joka on Ab Axiell kirjastot oy.

Kirjaston henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.